Co grozi za błędy w zeznaniu podatkowym?

bledy-w-zeznaniu-podatkowym

Co roku każdy płatnik staje przed problemem rozliczenia się z podatku za poprzedni rok. Ważnym elementem jest druk, na którym musimy dokonać rozliczenia, mając na uwadze, że co roku jest inny formularz. Wypełnienie deklaracji, zwłaszcza jeśli mamy odliczyć ulgi jest problemem niemal dla każdego podatnika.

Korekta do zeznania

Nie znajomość przepisów nie zwalnia nas od odpowiedzialności karnej. Dlatego w takiej sytuacji warto powierzyć tę czynność doradcy podatkowemu, który pomoże i doradzi. Pomoc w kwestii podatków znajdziemy w biurze rachunkowym Grażyny Jabłońskiej. Wcześniejszych rozliczeń dokonują zawsze te osoby, które mają nadpłatę podatku. Jeśli okaże się, że popełniliśmy błąd w zeznaniu podatkowym, możemy złożyć korektę. Jeśli dokonamy drobnego błędu, który nie powoduje różnicy w wysokości należności, nie musimy się martwić. Czasami zdarzają się błędy w adresie, sposobie opodatkowania, pomyłka przy przenoszeniu danych. Natomiast jeśli będzie to błąd dotyczący samego rozliczenia, to musimy liczyć się z tym, że możemy ponieść konsekwencje swojego czynu. Błędy zdarzają się różne, czasami możemy pomylić się w rozliczaniu wykorzystanych ulg, a jeśli pracujemy w kilku miejscach, a płatnik nie dostarczył nam dokumentu PIT 11. W każdym przypadku musimy złożyć korektę, powinniśmy zrobić to w jak najkrótszym czasie, żeby uniknąć dodatkowych kosztów, jakimi są odsetki od zaległości podatkowych. Jeśli zrobimy korektę do zeznania, gdyż błąd wykryliśmy sami i uiścimy należność, nie będziemy mieli z tego powodu żadnych konsekwencji.

Błędy w PIT a kary skarbowe

Przy korzystaniu z usługi Twój e-PIT należy zwrócić uwagę, czy w zeznaniu podatkowym wyliczane są prawidłowo ulgi. Jeżeli w deklaracji wpiszemy dziecko, to usługa automatycznie wykaże uprawnienia do ulgi prorodzinnej, ale jeśli dziecko zarabia, co pozbawia nas tej ulgi, tego usługa nie jest w stanie ustalić. Tak samo jest z uprawnieniami do korzystania z ulg, których nie rozliczyliśmy w latach poprzednich. Należy sprawdzić, czy wyliczane są prawidłowo. Jeśli natomiast chodzi o koszty uzyskania, warto sprawdzić, czy są dobrze obliczone przez pracodawcę i czy ewentualnie mamy możliwość ich obniżenia, co skutkuje niższym dochodem. Każdy błąd, którego nie poprawiliśmy, może mieć konsekwencje karno-skarbowe. Najważniejsze jest, żeby deklaracja w ogóle była złożona, w terminie dostarczona do urzędu oraz brak błędu w rozliczeniu. Możemy to zrobić osobiście, przez Pocztę Polską lub przez Internet. Jeśli z jakiego powodu czy to przez zaniedbanie, czy umyślnie nie doręczymy zeznania albo jej nie podpiszemy, ewentualnie dokonamy tego na nieodpowiednim druku, powinniśmy dokonać samo denuncjacji, czyli tzw. czynny żal. Oznacza to, że sprawca, czyli podatnik powinien poinformować organ ścigania, czyli w tym przypadku urząd skarbowy o zaistniałej sytuacji. Kary, jakie fiskus może na nas nałożyć, sięgają nawet kilkuset tysięcy. W przypadku spóźnienia jest to około kilkuset złotych, natomiast nieujawnienie dochodu to już jest kara dotkliwsza. Kara uzależniona jest od tego, w jaki sposób zostanie zakwalifikowana, czy będzie to wykroczenie skarbowe, czy przestępstwo skarbowe.