Kwartalne rozliczenia podatków. Dla kogo to dobre rozwiązanie?

rozliczenie-podatkow

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do rozliczania podatku VAT w formie miesięcznej lub kwartalnej. Ta druga opcja dla niektórych przedsiębiorców może okazać się lepszym rozwiązaniem. W poniższym artykule wyjaśniamy, w jakich sytuacjach kwartalny sposób rozliczania podatku VAT jest korzystniejszy dla podatnika.

Kto może rozliczać się w formie kwartalnej?

Na początek należy zaznaczyć, że z opcji kwartalnego rozliczania podatku VAT mogą skorzystać jedynie:

  • mali podatnicy, których roczna wartość sprzedaży w 2021 r. nie przekroczyła 1,2 mln euro, czyli 5 324 000 zł. Ponadto przedsiębiorca musi być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT ’u od co najmniej roku;
  • przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 2 ostatnich lat od dnia założenia firmy nie prowadzili działalności;
  • przedsiębiorcy rozpoczynający działalność, którzy w ostatnim roku prowadzili firmę, ale przychody z tego tytułu nie przekroczyły 200 000 euro; 
  • spółki niemające statusu małego podatnika, ale opodatkowujące swoje dochody na zasadzie ryczałtu. Jednak w tym przypadku wartości sprzedaży w 2021 r. nie może przekroczyć 4 mln euro, czyli 18 376 000 zł.

Podatnik prowadzący działalność chęć przejścia na kwartalne rozliczanie podatku powinien zgłosić w aktualizacji VAT-R najpóźniej do 25 dnia miesiąca kwartału, za który pierwszy raz będzie składana deklaracja podatkowa. Z kolei przedsiębiorca zakładający firmę musi umieścić informacje o wybranym sposobie rozliczania we wpisie CEIDG.

Jakie są zalety kwartalnego rozliczania podatku i dla kogo jest to korzystne?

Do zalet kwartalnego rozliczania podatku VAT przede wszystkim należy zaliczyć większą płynność finansową. Ma to szczególne znaczenie dla przedsiębiorców, którzy uzyskują nierównomierne przychody miesięczne lub ich dochód jest zamrożony z powodu spóźniających się wypłat od kontrahentów. Przedsiębiorca, rozliczając się kwartalnie, nie musi się martwić o zapłatę podatku w przypadku, kiedy wypłata jego wynagrodzenia została odroczona w czasie. Daje to przedsiębiorcy możliwość na zgromadzenie środków na zapłatę podatku lub zakup towarów i usług niezbędnych do rozwoju działalności. Ponadto podatnik, którego przychody i koszty nie są jednakowe dla każdego miesiąca, dzięki tej metodzie rozliczania może zebrać więcej faktur kosztowych, co pozwala na zachowanie większej elastyczności w zakresie inwestycji.

Rozliczanie kwartalne jest także korzystne dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie prowadzą księgowość, a comiesięczne kontakty z urzędem skarbowym oraz formalności z tym związane są dla nich uciążliwe. W przypadku rozliczeń kwartalnych tylko 4 razy w ciągu roku podatnik składa deklaracje podatkowe. Co więcej, rzadsze składanie deklaracji podatkowych z oczywistych względów minimalizuje ryzyko powstania błędów i związanych z nimi korekt, a nawet kar skarbowych. Warto również wspomnieć, że kwartalne rozliczanie podatku VAT umożliwia podatnikowi skorzystanie z metody kasowej, dzięki której jest zobowiązany do opłacenia podatku po otrzymaniu zapłaty lub po 180 dniach, ale tylko w przypadku, gdy kontrahentami przedsiębiorcy są osoby prywatne lub firmy zwolnione z VAT.