Podatek VAT bez tajemnic. Co warto o nim wiedzieć?

vat

Podatek od towarów i usług, znany powszechnie jako VAT, powstał we Francji w latach 50. Jego obecną popularność zawdzięczamy dyrektywom wprowadzonym w roku 1967 w wyniku potrzeby ujednolicenia podatkowego krajów, które znalazły się w Unii Europejskiej. Na terenie Polski podatek od towarów i usług zaczął być honorowany na początku lat 90. Co warto o nim wiedzieć i dlaczego jest tak ważny?

Co warto wiedzieć o podatku VAT

Każdy etap wytwarzania danego towaru zostaje obciążony podatkiem VAT przez kolejne podmioty, które wnoszą tzw. wartość dodaną. Oznacza to, że jego wartość przy rozliczaniu podatków zależy od jego wartości netto. Przedsiębiorcy mają prawo do odliczenia podatku VAT, o ile wydatek, którego on dotyczy, łączy się w jakiś sposób z działalnością opodatkowaną.

Kwota podatku VAT  doliczana do wartości netto kontraktu kupna-sprzedaży. Oznacza to, że odnosi się on zarówno do sprzedawców, jak i konsumentów danego produktu lub usługi.

Jak obliczyć podatek VAT

Aby prawidłowo obliczyć podatek VAT, należy wykorzystać następujący wzór:

Podatek VAT = wartość netto * stawka podatku VAT

Istnieją dwie różne kategorie podatku VAT – są to podatek VAT naliczony oraz należny. Ten pierwszy to podatek od zakupu – jest to wartość, o jaką możliwe jest obniżenie przez kupującego podatku wymaganego w deklaracji VAT. Z kolei podatek VAT należny jest podatkiem od sprzedaży i stanowi tzw. kwotę zobowiązania tworzącą się w chwili wystawienia kupującemu faktury sprzedaży, jego wartość zaś podlega przekazaniu do Urzędu Skarbowego.

Oznacza to, że podatek VAT o takiej samej wartości figurującej na fakturze dla kupującego jest podatkiem naliczonym, dla sprzedającego zaś – podatkiem należnym.

Zmiany, które wejdą w życie w lipcu 2020 r.

Od 1 lipca 2020 r. w życie wejdzie nowa struktura JPK, która składać się będzie z części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej. W praktyce przestanie więc być wymagane osobne składanie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K oraz JPK_VAT, które odtąd zostaną ujednolicone w postaci JPK_V7. W tej formie plik będzie obejmował część deklaracyjną zawierającą dane z obecnych VAT-7 oraz VAT-7K, a także ewidencyjną z informacjami obecnie figurującymi w JPK_VAT oraz rozszerzeniem w postaci dodatkowych danych.