Jakie podatki musi płacić początkujący przedsiębiorca?

podatki

Zarówno osoby prywatne, jak i właściciele firm zobowiązani są do płacenia podatków. Jakiego rodzaju świadczenia na rzecz państwa dotyczą początkujących przedsiębiorców i od czego zależy ich wysokość?

Jakie podatki musimy płacić, prowadząc własny biznes

Przedsiębiorcę prowadzącego własną działalność obowiązują:

  • Podatek dochodowy

Podatek ten płacony jest od pozyskiwanych przychodów. Zarówno jego wysokość, jak i termin uiszczania wpłat determinowany jest przez formę opodatkowania, która często ma postać skali podatkowej. W tym przypadku zaliczki liczy się w 17% lub 32% w zależności od wartości dochodu przedsiębiorstwa. Stawka podatku, jaką objęte zostają dochody, określana jest przez tzw. progi podatkowe. Zmiany stawek dotyczą przy tym wyłącznie nadwyżki dochodu po przekroczeniu danego progu podatkowego, nie zaś jego całości.

Inną formą rozliczenia podatku dochodowego jest ryczałt, w ramach którego podatki liczone są wyłącznie na podstawie przychodu – nie obejmują więc kosztów jego uzyskania. Jest to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy nie ponoszą wysokich wydatków na prowadzenie przedsiębiorstwa. Wymaga ono jednak spełnienia określonych uwarunkowań, wśród których wymienić można m.in. prowadzenie działalności umożliwiającej ryczałt czy obowiązek utrzymania limitu obrotów poniżej 250 tys. euro.

Podatek liniowy to inny rodzaj podatku dochodowego – charakteryzuje się on tym, że jego kwota wynosi zawsze 19% niezależnie od pozyskiwanych dochodów. Jest to więc korzystna forma dla przedsiębiorców generujących wysokie zyski. Należy przy tym jednak pamiętać, że stosowanie podatku liniowego uniemożliwia wspólne rozliczanie z małżonkiem. Ogranicza też korzystanie z ulg podatkowych, pozwalając jedynie na odliczenie od podatku zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, a od dochodu – zapłaconych składek za ubezpieczenie społeczne.

Inną formą podatku dochodowego jest karta podatkowa, którą od pozostałych rodzajów odróżnia to, że wysokość jej stawki nie jest liczona na podstawie faktycznego dochodu przedsiębiorcy. Podatek ten determinowany jest przez takie wartości jak m.in. rozmiar działalności i wiek podatnika, wielkość zatrudnienia czy liczba ludności w miejscu prowadzenia działalności. Korzystanie z karty podatkowej wyklucza ulgi podatkowe i wspólne rozliczanie z małżonkiem.

  • Podatek VAT

Jest to podatek od towarów i usług dotyczący tzw. wartości dodanej, która obciąża dany produkt na każdym etapie wytwarzania i dystrybucji. Aktualnie obowiązujące stawki podatku VAT to 5%, 8% oraz 23% – istnieje również możliwość uzyskania preferencyjnej stawki 0%, którą otrzymuje się jednak dopiero po spełnieniu określonych wymogów.

Początkujący przedsiębiorca może otrzymać zwolnienie podmiotowe z podatku VAT – ma to miejsce w sytuacji, w której jego roczny obrót nie przekracza 200 tys. zł. Należy jednak pamiętać, że obowiązek zarejestrowania się jako czynnego podatnika VAT powstanie automatycznie w chwili przekroczenia tego limitu – włącznie z koniecznością opodatkowania czynności, która do tego doprowadziła.

Istnieją czynności przeprowadzane w ramach działalności, które są wolne od podatku VAT. Określa je art. 43 Ustawy o podatku VAT.

  • Podatek PCC

Podatek od czynności cywilno-prawnych może obowiązywać przedsiębiorcę w sytuacji, gdy zawiera on umowy z podmiotami nieposiadającymi własnej działalności gospodarczej – czyli dotyczących np. sprzedaży czy darowizn. W tym przypadku typ danej umowy determinuje wysokość stawek.

  • Podatek od nieruchomości

Świadczenie to obowiązuje przedsiębiorcę w sytuacji, gdy posiada on własną nieruchomość. Wysokość podatku zależy od decyzji podejmowanych każdego roku przez odpowiedni organ wykonawczy.