Rozliczenie podatku od darowizny. Jak zrobić to dobrze?

podpisywanie-dokumentow

Polskie przepisy podatkowe są dość skomplikowane i czasami łatwo się w nich pogubić. Taka sytuacja dotyczy także rozliczania darowizn, które również objęte są podatkiem. Jakie są zatem przepisy dotyczące opodatkowania darowizn i  jaki rodzaj darowizn im podlega? O tym przeczytasz w poniższym artykule.

Czy każdy musi płacić podatek od darowizny?

Darowizna to przekazanie wszelkiego rodzaju dóbr materialnych, takich jak: pieniądze czy samochód itp., jak również przeniesienie praw do domu czy mieszkania na inną osobę. Osoby fizyczne, którym zostały przekazane ww. dobra, zobowiązane są do zapłacenia podatku od darowizny. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Jednym z nich jest sytuacja, kiedy podarowane przedmioty mieszczą się w kwocie wolnej od podatku, która różni się w zależności od przynależności osoby obdarowanej do jednej z trzech grup podatkowych. Grupy te oparte są na pokrewieństwie i obejmują:

  • małżonków, dzieci, rodziców, dziadków, wnuki, prawnuki, rodzeństwo, zięcia i synową – stanowią oni pierwsza grupę, która ma prawo do kwoty wolnej od podatku w wysokości 9,637 zł;
  • rodzeństwo rodziców, małżonków rodzeństwa, wnuki i dzieci rodzeństwa, rodzeństwo małżonków – w drugiej grupie kwota wolna od podatku to 7,276 zł;
  • pozostałe osoby, niewymienione w dwóch pierwszych grupach, tworzą grupę trzecią, w której kwota wolna od podatku wynosi 4,902 zł.

W sytuacji kiedy kwota darowizny przekroczy ww. sumy, niezbędne staje się odprowadzenie podatku, który wynosi między 3 a 20% wartości darowizny. W takim wypadku warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego, który obliczy dokładną wysokość podatku, co nie zawsze jest proste, jak również poinstruuje nas, w jaki sposób i w jakim terminie należy złożyć zeznanie podatkowe, aby dopełnić obowiązku względem urzędu skarbowego.